Video produkcijske storitve na urno postavko?

Posted Leave a commentPosted in Članki

Kot študent sem opravljal kar nekaj različnih del. Nekaj od njih jih ni zahtevalo posebnega znanja ali lastne opreme. Plačilo je bilo vedno temu tudi primerno: od 3.8 € do 4 € na uro. Gre za najbolj splošno uporabljeno urno postavko študentov in tudi zaposlenih v podjetjih v minimalnem plačilnem razredu. Minimalec za minimalno potrebno znanje […]